Raad van Toezicht

W.T.G. Bens / voorzitter Raad van Toezicht

Bestuursvoorzitter ZLTO en NCB Ontwikkeling

Nevenfuncties:

Comité van aanbeveling Solidair met India

Lid raad van advies Unipartners, Tilburg

Lid Raad van Toezicht Rabobank Foundation

RvC Rabobank Foundation Ruralfund

Algemeen bestuur Midpoint Hart van Brabant

Commissaris stichting ABAB

Lid Raad van Bestuur Achmea Rechtsbijstand

M. Frenk / lid Raad van Toezicht

Senior adviseur bij Cubiss

Nevenfunctie:

Lid Raad van Commissarissen woon-zorgstichting ‘t Heem Udenhout

E. van Nass / lid Raad van Toezicht

Adviseur bedrijfsovername / Partner bij Centrum voor Bedrijfsopvolging, Maartensdijk

Nevenfuncties:

Bestuursadviseur kredietunie Stad Amsterdam

Lid van de Maatschappijraad van de Woningcorporatie Stadgenoot, Amsterdam

Secretaris/penningmeester van de Stichting Epilepsia Rotterdam

W.M.E. Teune / lid Raad van Toezicht

Vice voorzitter HZ University of Applied Science

Vice voorzitter Kansfonds

Secretaris BGF fonds

lid bestuur van de Stichting Steunfonds KBO

lid RvT CSC

W.P. Elzinga / lid Raad van Toezicht

Advocaat Reguliering & Toezicht Verheyden Advocatuur Woudenberg

S.A. Borovikova / lid Raad van Toezicht

Director Business Unit Controlling bij Bosch Transmission Technology B.V.

J. Janssen / lid Raad van Toezicht

Kwartiermaker kennisstrategie bij Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Nevenfuncties:

Voorzitter Kwaliteitsteam Spoorzone Tilburg

Voorzitter bestuur ErfgoedAcademie

Lid Klankbordgroep Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Lid Algemene vergadering Architectuurcentrum Turnhout, AR-TUR

R. Bastiaanse / Lid Raad van Toezicht

  • Audax Textielmuseum Tilburg
  • Regionaal Archief Tilburg
  • Stadsmuseum Tilburg