Raad van Toezicht

W.T.G. Bens / voorzitter Raad van Toezicht

Directievoorzitter Rabobank Tilburg en omstreken

Nevenfuncties:

Comité van aanbeveling Solidair met India

Lid raad van advies Unipartners, Tilburg

Lid Raad van Toezicht Rabobank Foundation

RvC Rabobank Foundation Ruralfund

Algemeen bestuur Midpoint Hart van Brabant

M. Frenk / lid Raad van Toezicht

Senior adviseur bij Cubiss

nevenfunctie:

Lid Raad van Commissarissen woon-zorgstichting tHeem Udenhout

L. Heenk / lid Raad van Toezicht

Owner Amsterdam Publishers

Nevenfunctie:

Lid Raad van Toezicht Drents Museum

E. van Nass / lid Raad van Toezicht

Adviseur bedrijfsovername / Partner bij Centrum voor Bedrijfsopvolging, Maartensdijk

Nevenfuncties:

Bestuursadviseur kredietunie Stad Amsterdam

Lid van de Maatschappijraad van de Woningcorporatie Stadgenoot, Amsterdam

Secretaris/penningmeester van de Stichting Epilepsia Rotterdam

W.M.E. Teune / lid Raad van Toezicht

Vice voorzitter HZ University of Applied Science

Vice voorzitter Kansfonds

Secretaris BGF fonds

lid bestuur van de Stichting Steunfonds KBO

lid RvT CSC

T.H.P.M. Thomassen / lid Raad van Toezicht

Emeriti Hoogleraar Archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam

nevenfuncties:

Lid van het curatorium van de bijzondere leerstoel Bibliotheekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam

Lid van de Erfgoedraad van de Universiteit van Amsterdam

Jurylid van de F.C. Duparcprijs

Lid van het curatorium van de Ketelaarlezing

Lid van de Adviescommissie Archieven en Bijzondere Collecties van Metamorfoze

Lid van de Wetenschappelijke Adviesraad van de Tielestichting

  • Audax Textielmuseum Tilburg
  • Regionaal Archief Tilburg
  • Stadsmuseum Tilburg