Jochem Otten
Directeur bestuurder Stichting Mommerskwartier

Sinds april 2023 ben ik directeur van Het Mommerskwartier, waar zowel het TextielMuseum, Regionaal Archief Tilburg als het Stadsmuseum Tilburg onderdeel van zijn. De verbinding tussen die organisatieonderdelen betreft het beleefbaar maken van materieel en immaterieel erfgoed van Tilburg.

Tilburg kent een rijke textielgeschiedenis. De stad is trots op dat DNA. De grote industrie is weliswaar verhuisd naar andere werelddelen, maar veel innovatie komt nog altijd uit Nederland, het TextielMuseum vervult daar een belangrijke rol in. Naast het tonen van de historie en de actualiteit wordt er namelijk ook gecreëerd in ons museum. We zijn als het ware een museum in bedrijf. Kunstenaars en ontwerpers uit de hele wereld werken hier op state of the art machines en worden bijgestaan met raad en daad door onze technici. Zo geven we vorm aan de toekomst. Kan het duurzamer en inclusiever? Welke verhalen kunnen we vertellen met ons medium? Hoe verbindt het ons? Zijn er nieuwe toepassingen denkbaar? Dat geldt even zeer voor het Regionaal Archief Tilburg. Daar bewaren, conserveren en ontsluiten we belangrijke stukken uit het verleden met als doel daar in de toekomst op te kunnen bouwen. Het archief levert bronnen voor historisch onderzoek, maar ook voor stadswandelingen, documentaires en theatervoorstellingen.

Het Stadsmuseum is een museum zonder pand, met haar collectie en kennis van het Tilburgs verleden worden verhalen verteld in de wijken, op scholen en andere locaties en blijken we als inwoners van een leefgebied een gedeelde identiteit te hebben. In een wereld die steeds verder dreigt te polariseren is het Mommerskwartier daardoor een verbindende bron in de stad en dat merk je ook in de organisatie. We zijn een naar buitengerichte familie en werken graag samen met de buitenwereld. We zijn altijd op zoek naar de volgende stap voorwaarts en pakken dat lichtvoetig aan. Fouten maken mag en jouw ideeën doen ertoe. We zijn een lerende organisatie en bovenal een bijzondere leuke club mensen.