Organisatie

Organigram Stichting Mommerskwartier

Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de directie.

De directie bestaat uit een algemeen directeur.

De stichting kent een raad van toezicht die statutair uit zes leden bestaat. De statuten, regelementen en de wijze waarop hiermee gewerkt wordt, voldoen aan de code van de Cultural Governance, het ‘keurmerk’ voor de werkwijze in de culturele sector.

Het beloningsbeleid is conform museum CAO.