Raad van Toezicht

W.T.G. Bens – Voorzitter Raad van toezicht

Bestuursvoorzitter ZLTO en NCB Ontwikkeling

Nevenfuncties:

 • Comité van aanbeveling Solidair met India
 • Lid Raad van Advies Unipartners, Tilburg
 • Lid Raad van Toezicht Rabobank Foundation
 • RvC Rabobank Foundation Ruralfund
 • Algemeen bestuur Midpoint HArt van Brabant
 • Commissaris Stichting ABAB
 • Lid Raad van Bestuur Achmea Rechtsbijstand

W.M.E. Teune – Lid

 

 • Vice voorzitter HZ Univeristy of Applied Science
 • Vice voorzitter Kansfonds
 • Secretaris BGF fonds
 • Lid bestuur van de Stichting Steunfonds KBO
 • LID raad van Toezicht CSC

W.P. Elzinga – Lid

 • Advocaat Regulering & Toezicht Verheyden Advocatuur Woudenberg

S.A. Borovikova – Lid

 • Director Business Unit Controlling bij Bosch Transmission Technology B.V.

J. Janssen – Lid

Kwartiermaker kennisstrategie bij Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Kwaliteitsteam Spoorzone Tilburg
 • Voorzitter bestuur ErfgoedAcademie
 • Lid klankbordgroep Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
 • Lid Algemene vergadering Architectuurcentrum Turnhout, AR-TUR

R. Bastiaanse – Lid